Roboty ziemne

Roboty ziemne to rodzaj prac budowlanych, które polegają na przygotowaniu terenu pod budowę lub inne przedsięwzięcia związane z ziemią. Może to obejmować wykopy, niwelację terenu, wywóz ziemi lub nawet wzbogacanie gleby odpowiednimi składnikami odżywczymi. Prace ziemne są niezbędnym etapem przygotowań do większości budów i inwestycji związanych z ziemią, takich jak budowa dróg, mostów, budynków czy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Wymagają one specjalistycznego sprzętu, takiego jak koparki, ładowarki, spychacze i wywrotki, a także doświadczonych operatorów tych maszyn.

 • Wykopy
 • Nasypy
 • Usunięcia humusu
 • Skarpowanie poboczy
 • Budowa dróg dojazdowych
 • Umocnienia skarp
 • Wykopy pod rury
 • Wykonania rowów melioracyjnych
 • Wykopy szerokoprzestrzenne
 • Opaska wokół budynku
 • Drenaż opaskowy
 • Oczyszczalnia ścieków
 • Zagospodarowanie terenu
 • Plantowanie ziemi
 • Niwelacja terenu
 • Wykopy pod baseny, oczka wodne, stawy
 • Rekultywacja terenu
 • Wycinka drzew i krzewów, usunięcie korzeni drzew
 • Wyrównywanie terenu
 • Wykop pod fundament
 • Ogrodzenie działki budowlanej
 • Profilowanie oraz zagęszczanie terenu
 • Profilowanie i zagęczanie stabilizacji
 • Prace przygotowawcze
 • Wykopy i usunięcie wydobytego materiału
 • Nasypy
 • Zagęszczenie gruntu
 • Wykonanie stabilizacji podłoża gruntowanego
 • Zabezpieczenie powstałych konstrukcji
 • Rozłożenie mieszanki kruszywa

© 2023. Komorzycki.pl All rights reserved. 

Designed by Intensegraphicdesigner.pl